startpagina

 

nederland
amsterdam
ameland
groningen
west graftdijk

geschiedenis

de lage landen
mettavihara
de drie juwelen

belgië
gent
frankrijk
parijs

duitsland
berlin
essen
hamburg
minden

triratna wereldwijd

 


 
 

triratna in arnhem

Boeddhistisch Centrum Arnhem maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van de Triratna boeddhistische beweging. Triratna is een beweging die gericht is op een praktische beoefening van boeddhisme die past in de huidige samenleving en het dagelijks leven in deze tijd. De beweging is wereldwijd vertegenwoordigd in vele landen met stadscentra, retraitecentra en sociale projecten.

Adres:

Buurtcentrum de Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC  Arnhem
  Buurtcentrum De Lommerd
   
Correspondentieadres:
Driemondplein 115
6843 AR  Arnhem
 

 

Informatie en opgave:

Als je vragen hebt over boeddhisme en/of meditatie en informatie wilt over onze activiteiten, neem gerust contact met ons op.

Sobhanandi: 06-384 842 97
Sangharati: 06-274 813 78

email: email sturen

K.v.K. nummer 09181016
BCArnhem Triratna is een ANBI stichting (zie: www.transparante-anbi.nl)

 

Woensdagavond

19.15-21.15 uur
Open voor iedereen
met of zonder ervaring. Opgave niet nodig.
Deur open 18.45.

Op deze avonden beginnen we met meditatie en verdiepen ons daarna in een aspect van de leer van de Boeddha en hoe we dat in ons dagelijks leven kunnen toepassen. De laatste avond van de maand is een avond gericht op meditatie. Voorkennis is niet nodig om deel te kunnen nemen.

De thema voor 2019 is: pratitya samutpada / afhankelijk ontstaan

januari 2   gesloten
januari 9, 16 en 23  

Over conditionaliteit en onze afhankelijkheid van condities en omstandigheden.
Komend jaar krijgt een nieuw jaarthema de volle aandacht: pratitya samutpada: afhankelijk ontstaan. Alles in de wereld is afhankelijk van iets anders, kijk alleen maar eens wat er nodig is om brood te bakken. En door deze afhankelijkheid heeft iedere verandering een breder effect dan alleen je eigen omgeving. Deze waarheid kwam in alle leringen van de Boeddha steeds weer terug en heeft hij op verschillende manieren uitgelegd.

In de loop van het nieuwe jaar gaan we vanuit verschillende manieren de invloed van afhankelijk ontstaan op ons dagelijks leven en handelen met alle consequenties die erbij horen, uitpluizen. Van grof tot subtiel, van oppervlakkig tot diepgaand.

januari 30   Meditatie: Reflectie op de 12 schakels/nidanas
februari 6 en 20  

Afhankelijk ontstaan: de schakels van het Levenswiel

februari 13   Parinirvana
We herdenken op deze avond het overlijden van de Boeddha en van iedereen in onze vrienden/kennissenkring die het afgelopen jaar overleden is.
februari 27   gesloten
maart 6, 13 en 20   Het spirale pad
Een wiel draait rond en passeert steeds hetzelfde punt, een spiraal draait zich steeds hoger. Het spirale pad is een spiraal van positieve geestestoestanden die elkaar voortdurend versterken. Het spirale pad begint met vertrouwen.
maart 27   Met en over meditatie
april 3, 10 en 17   De drie lakshanas of de kenmerken van het bestaan
De 3 lakshanas zijn: Dukkha of ontevredenheid/pijn, vergankelijkheid en ego loosheid/geen zelf. Kan je deze kenmerken in je ervaring terug vinden? Op deze 3 avonden komen ze alle drie naar voren.
april 24  

Meditatie, reflectie op de 3 lakshanas

mei 1   gesloten
mei 8   Sraddha/vertrouwen en afhankelijk ontstaan
mei 15  

Boeddhadag
Op deze dag vieren we de geboorte en verlichting van de Boeddha, we beginnen om 15 uur, open vanaf 14.30. Neem iets mee om te delen voor het avondeten.

mei 22   Indra’s net, verbondenheid
mei 29   Meditatieavond
Een stille avond met 2 meditaties.
juni 5, 12 en 19   De Brahma Viharas: Metta, Karuna, Mudita
juni 26   Speciale feestelijke avond
We hebben iets te vieren, wat we vieren hoor je later.

Zomerprogramma programma van 1 juli t/m 31 augustus 2019
In de zomer zijn er 4 woensdagavonden: 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 augustus.
Juli 24: Dharmadag: op deze avond vieren we de Dharma, de leer van de Boeddha.
De andere woensdagen avonden zijn avonden van meditatie en ontmoeting.

 

Dagen met meditatie en studie
een hele dag met meditatie en studie
20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april, 19 mei en 16 juni

We beginnen in de ochtend met meditatie. Voor iedereen die de twee basismeditaties kent. Om 13.15 beginnen we met studie voor belangstellenden. Ervaring met studie is niet vereist. Je kunt van 10 tot 12.30 (meditatie) of van 13.15 -15.30 (studie) komen of de hele dag. We onderzoeken actuele thema’s vanuit een boeddhistisch perspectief. Zie hier onder.  Voor koffie en thee wordt gezorgd, graag zelf lunch meebrengen. Kijk ook op de Facebook pagina van Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna en in de nieuwsbrief.

Op basis van dana/vrijwillige bijdrage

Zondag 20 januari
Focusing met Marjolijn Stoltenkamp.
Vanmiddag maken we kennis met focusing, een methode uit de psychotherapie, ontworpen door de psycholoog/psychotherapeut Eugene Gendlin, voornamelijk gericht op gewaar zijn van lichaam, gevoelens en emoties in het huidige moment en op de ‘vormgeving’ daarvan. Deze methode is verwant aan mindfulness-meditatie, geeft rust en ontspanning en maakt onze creativiteit wakker. Als je tekenmateriaal (kleurpotloden, pen, schetspapier etc.) hebt, neem het dan mee; tijdens de middag is dit materiaal ook beschikbaar. Zie voor meer informatie het internet onder ‘Eugene Gendlin, focusing’.

Zondag 17 februari met Dhammapitika
Geduld (ksanti) tegenover het onaangename, en tevredenheid (samtusti) met alles wat ons overkomt,
of het nu mee- of tegenvalt.
Hoe gaan we om met moeilijke omstandigheden? Wat op ons afkomt, ervaren we als aangenaam of  onaangenaam. We reageren er op met grijpen naar het aangename en afstoten van het onaangename, of we sluiten ons mentaal af. Maar de weg naar bevrijding berust op bewust leren leven, in aanvaarding van alles wat het leven kan brengen. De boeddhistische traditie onderscheidt twee houdingen van de geest waardoor we dit aanvaarden tot stand brengen, met geduld (ksanti) en tevredenheid (samtusti). Aan de hand van een paragraaf van het boek 'Boeddha Nu' van Dhammaketu bestuderen we deze twee houdingen van de geest en er zijn momenten van zowel stilte als gesprek. Tekst uit Dhammaketu's boek wordt ter plekke beschikbaar gesteld.

Zondag 17 maart met Sobhanandi
De overweldigende wereld en de Weg.
Hoe blijf ik overeind in een wereld vol lijden en plezier en blijf ik op de Weg?
In de huidige tijd worden we voortdurend direct en indringend geconfronteerd met allerlei vormen van lijden bv. rampen, ongelukken, ziektes en persoonlijk lijden. Ook het aanbod aan kortstondig plezier is bijna onbegrensd. Je kunt je helemaal verliezen in allerlei amusement zoals spellen, TV/Netflix, party’s enzovoort. Soms voelen we ons overweldigd door alles wat we meemaken en alle ellende die we te zien/te horen krijgen. Hoe ga je daarmee om en blijf je gemotiveerd en gericht op de Boeddha’s Pad?Wat kan je doen in je dagelijkse beoefening om hiermee om te leren gaan? We gebruiken hiervoor de 20 punten van Vessantara.

Zondag 14 April met Ujukarin
De 3 mythen van het spirituele leven.
Sommige leringen sporen je aan om, net als Gautama zelf, je uiterste best te doen en door die inspanningen Verlichting te bereiken. Andere leringen zeggen juist dat inspanning zinloos is, en dat je jezelf moet overgeven aan de inspiratie van Amitabha en zo een Puur Land kunt bouwen. En weer andere leringen zeggen dat je van binnen eigenlijk al een verlichte Boeddhanatuur hebt, maar dat alleen wat beter zou kunnen toepassen in je leven. In meditaties en praatjes geïnspireerd door deze 3 mythen, want het zijn allemaal pogingen om eenzelfde Dharma-leer over te dragen, verkennen we wat voor ons het beste werkt.

Zondag 19 Mei met Tarodaya
'Voor het welzijn van alle levende wezens'
We onderzoeken met elkaar onze verhouding en omgang met de wereld om ons heen, met name met de natuur. We verkennen de rol van gewaar zijn en ethiek hierin. Gewaar zijn van de omgeving en natuur en de verbinding met alle levende wezens.
Tarodaya gaat uit van haar relatie met natuur en de invloed hiervan op haar beoefening; ze gebruikt hiervoor parabels uit de Lotus soetra over groei en ontwikkeling en laat zien hoe deze parabels je kijk op de natuur kunnen veranderen.
Uitwisseling over hoe natuur deel (kan) uit maakt (maken) van je beoefening is ook een onderdeel van de middag.

Zondag 16 juni met Tarini. Thema wordt later bekend.

 

Open zaterdagochtenden
een maandelijkse meditatie en klus ochtend
5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni en 31 augustus
van 10.00 - 12.00

De deur staat open voor iedereen met ervaring in meditatie. Open om 09:45 met koffie of thee. De meditatie begint om 10:15 uur.

Daarná is er gelegenheid te helpen met allerlei klusjes in het centrum. Opruimen, netjes maken, boodschappen doen, kortom klaarmaken voor de volgende maand van activiteiten.
Het zijn kleine klusjes die in een uurtje gedaan zijn. En vele handen maken licht werk! Je kunt komen om alleen te mediteren of alleen te helpen klussen, of allebei. Met elkaar de zorg voor het centrum delen.

Op basis van dana/vrijwillige bijdrage

 

Studiegroep voor gevorderden
maandagavonden
14 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei en 17 juni
Op uitnodiging

 

Studiegroep basisjaar donderdagavond
donderdagavonden
24
januari, 7 februari, 14 maart, 25 april, 9 mei, 13 juni
Op uitnodiging

 

Nieuwsbrief
We sturen aan het begin van de maand een nieuwsbrief uit met ons maandprogramma en extra activiteiten. Wil je de nieuwsbrief iedere ontvangen, stuur dan even een mailtje naar arnhem@triratna.nl met de vermelding: graag op de nieuwsbrieflijst.

 

Bijdrage
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van €45,- per maand (als je regelmatig komt) of voor losse avonden een vrijwillige bijdrage van €10,-. Dit maakt het ons mogelijk de kosten voor het centrum te betalen zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Je kunt dit overmaken op Triodos NL79 TRIO 0786 821 779, t.n.v. Stichting Boeddhistisch Centrum Arnhem of een bijdrage in de gele Dana box in het centrum doen. (Dana betekent vrijgevigheid.) Als het maandbedrag een bezwaar is, laat het dan gerust weten.

 

Links

www.de3juwelen.org Vertaalt boeddhistische teksten in het Nederlands
www.mettavihara.nl Verzorgt retraites in Nederland

 

Hoe willen we binnen het Boeddhistisch Centrum Triratna Arnhem met elkaar omgaan? De ethische richtlijnen, onderschreven door het bestuur van Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna, zijn bedoeld als basis voor de omgang met iedereen, zowel binnen als buiten ons centrum. De richtlijnen zijn van toepassing op al onze activiteiten. Ze zijn gebaseerd op het ethische gedachtegoed van de Boeddha en worden door de meeste boeddhistische tradities, alsmede door Triratna, in acht genomen. Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna heeft een procedure die wordt gevolgd bij een melding van onzorgvuldig of mogelijke overschrijding van de ethische richtlijnen. Deze is op te vragen bij de vertrouwenspersoon voor Triratna Nederland: vertrouwenspersoon@triratna.nl

Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) www.boeddhisme.nl Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen bij ons. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie