triratna.nl

nederland
ameland
amsterdam
arnhem

groningen
west graftdijk

geschiedenis

de lage landen
mettavihara
de drie juwelen

belgië
gent
frankrijk
parijs

duitsland
berlin
essen
hamburg
minden

triratna wereldwijd

triratna worldwide

 


 
 

triratna.nl

activiteiten op ameland

 

M E T T A L O K A

boeddhisme en meditatie

schrijn

 

Open Meditatie Avond

Elke dinsdagavond kunnen eilanders en (vakantie-) gasten komen (leren) mediteren in de speciaal daarvoor bestemde ruimte thuis bij Hetty aan de Van der Stratenweg 14 in Nes. Er is in de loop der jaren (we mediteren al vanaf 2003) een betrokken meditatiegroep ontstaan.

We beoefenen de twee basismeditaties, Gewaarzijn van de ademhaling en Metta Bhavana, gewoon zitten en/of reflectie-meditatie. Van tijd tot tijd zingen we mantra's en lezen dharmateksten.
Na afloop is er thee en wisselen we onze gedachten en inzichten uit aan de hand van wijsheids-kaartjes met suttrateksten uit de Dhammapada.

Aanvang: 19.30 uur (deur open 19.00 uur)
Einde: rond 21.00 uur

Kleine bijdrage in de kosten: op Dana-basis (vrijgevigheid)

 

THEMA-AVONDEN eerste halfjaar

6 april   Het Tibetaanse Levenswiel als spiegel van ons dagelijks bestaan
9 mei   Volle maanviering met reciteren van teksten uit de Dhammapada, reflectie en loopmeditatie
8 juni   Volle maanviering (idem)
11 juli   Volle maanviering (idem)
     

Aanvang 19.30 uur. Graag tevoren aanmelden i.v.m. plaatsruimte.

Meer info in de agenda van De Amelander

 

Contact
Hetty A. Pouli
Van der Stratenweg 14
9163 HT  Nes Ameland
0519 54 30 23 / 06 212 711 00
hpouli@planet.nl

meditatieruimte meditatieruimte

 

Activiteiten 2017

De kernactiviteit van Mettaloka blijft, zoals sinds de start in 2003, beoefening van en onderricht in meditatie. Met veel aandacht voor gewaarzijn (mindfulness) en liefdevolle vriendelijkheid (metta).

De wekelijkse open meditatie-avond voor eilanders en gasten (dinsdag) is specifiek daarop gericht (zie blokje Boeddhistische meditatie op de agenda-pagina van de Amelander).

Daarnaast zijn er van tijd tot tijd andere activiteiten zoals volle maanvieringen en gast-lezingen. In 2015 zal opnieuw gestart worden met een aantal thema-avonden en wel op elke 1e donderdag van de maand. Dit om meer context te bieden aan de basisprincipes van de visie van de Boeddha.

Welke meerwaarde biedt de boeddhistische leerweg (Dharma) in de praktijk van ons dagelijks leven en wat is er zo specifiek aan? Ook kan er kennis gemaakt worden met ritueel en ceremonie.

De thema's zullen maandelijks worden aangegeven in de Activiteitenkalender van De Amelander.